Skriftekspertise

Undersøgelser af skrifter, hvor der kan være tale om bedrageri, forfalskninger, fordrejninger eller evt. anonyme breve.

Originalskrift

Forfalskning, efterligning,
fordrejning ???

Det hænder jævnligt, at der behov for at få fastslået hvorvidt en given skrift er udført eller ikke er udført af en bestemt person, f.eks. hvis der er mistanke om bedrageri, forfalskninger, efterligninger af enhver art:

  • Det kan være testamenter, kontrakter, aftaler, (rejse-)checks og lignende, hvor der på et senere tidspunkt rejses tvivl om underskriftens ægthed.
  • Det kan også være anonyme (trussels-)breve, hvor man kan have en mistanke til en bestemt person.
  • Eller man kan være udsat for, at en bekendt "bruger" ens navn, CPRnr og evt. underskrift til egne formål.

I disse tilfælde vil jeg som skriftekspert og grafolog med det rigtige sammenligningsmateriale under normale omstændigheder kunne afgøre hvem der har udført den betvivlede skrift. 

Konklusionen af undersøgelsen angives i politiets sandsynlighedsgrader.

materiale

Materialet til brug for undersøgelsen består i:

  • den betvivlede skrift, altså den underskrift, der er tvivl om eller det skriftmateriale, hvor ophavsmanden er usikker

  • sammenligningsmaterialet, der så vidt muligt skal være frembragt uden tanke på undersøgelse. Det skal være fyldigt, og bør som minimum indeholde et antal af de samme bogstaver og tal som der findes i den betvivlede skrift og i den samme (skrift-)form: store/små bogstaver, blokbogstaver, form- eller skråskrift.

  • det skal tydeligt fremgå hvilken skrift, der er den betvivlede og hvilke(n), der er sammenligningskrift(er)

Hvis undersøgelsen skal anvendes til en retslig behandling er det nødvendigt, at det er originalmateriale der bruges.
Fotokopier kan normalt kun anvendes i undersøgelsen, såfremt de fotokopierede originaler har været forevist.

Links: www.skriftekspert.dk eller uden frames