Politiets sandsynlighedsgrader ved sammenligning af skrifter. 

"fuldmagt" ? "fuldmagt" ??

Originalskrift

Forfalskning, efterligning,
fordrejning ???


Nedenstående er politiets egne definitioner:

Ved håndskriftssammenligninger benyttes følgende konklusioner:

  • der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at ...
  • der er overordentlig stor sandsynlighed for, at ...
  • det er overordentlig sandsynligt, at ...
  • det er overvejende sandsynligt, at ...
  • det kan ikke udelukkes, at ...
  • der er ikke konstateret overensstemmelser, der indicerer, at ...

Konklusionerne kan ikke defineres i procentvise sandsynligheder.

Uddybning af sandsynlighedsgraderne:

en til sikkerhed grænsende sandsynlighed Med udtalelsen menes, at der er gode overensstemmelser i alle detaljer, som er vigtige for identifikationen, og der er ingen forskelle udover de, der forekommer i den normale variationsbredde hos en skriver
overordentlig stor sandsynlighed...

overordentlig sandsynligt...

overvejende sandsynligt...

Der er flere forskellige grunde til, at en sikker identifikation ikke kan nås. Den konklusion, der vælges , afhænger af kvaliteten og kvantiteten af materialets indhold og karakteristika.

De tre konklusioner peger alle stærkt mod den mistænkte .

Konklusionen "overordentlig stor sandsynlighed" indeholder således flere/og eller stærkere karakteristika end "overordentlig sandsynligt", ligesom konklusionen "overordentlig sandsynligt" indeholder flere/og eller stærkere karakteristika end "overvejende sandsynligt"

det kan ikke udelukkes ... Denne konklusion benyttes, når overensstemmelserne i skriften er uden særlige karakteristika, og der ikke findes væsentlige forskelle. Dette kan bl.a. skyldes et kvalitativt og/eller mangelfuldt sammenligningsmatriale.
der er ikke konstateret overensstemmelser, der indicerer ... Konklusionen bruges, når der i sammenligningsmaterialet ikke er fundet overensstemmende karakteristika, og/eller der er fundet forskelle, der ikke kan forklares ved den normale variationsbredde hos en skriver.

Til start