Små analyser fra Søndags-BT

Nedenstående små grafologiske analyser stammer fra en fast spalte jeg redigerede i Søndags-BT . Den levede et års tid, og der blev så offentliggjort ca. 50 små analyser. Læserne kunne indsende deres skrift med et mærke og hvis de var heldige kom deres skrift og analysen i bladet et par måneder efter. Når analysen var offentliggjort i bladet bad jeg bagefter om "ofrenes" reaktion, som, hvis den findes, er gengivet efter analysen.


"Åse". Kvinde, 38 år.

Det er en moden, fornuftig kvinde med et godt praktisk greb på tingene. Man ved hvor man har hende, kan stole på hende (regelmæssig - store underlængder).
Hun har ben i næsen, er selvstændig (stor skrift med vinkler). Er engageret i det nære, aktiv, foretagsom. Hun har sine meningers mod, er imødekommende, men bestemt. Da hun er lidt irritabel kan hun af og til forskrække med skarpe måske ubetænksomme bemærkninger (lange spidse slutstreger), men kan også indrømme fejl.
Hun er uhyre samvittighedsfuld, flittig, har ikke ro på sig før arbejdet er fra hånden. Har svært ved at slappe af.


"Rebecca". Kvinde, 31 år.

En aktiv, dynamisk, praktisk kvinde. Velbegavet. Hvor hun er, sker der noget. Ingen tid til tom snak. Den store fyldige, trykstærke skrift viser energi og en pågåenhed, der tager pusten fra de fleste.
Hun er påvirkelig, og engageret og handler i overensstemmelse med sine egne oplevelser. Beregning og teori er ikke hendes sag. Hun er meget hjælpsom og venlig.
Hun levner ikke plads til tvivl og kølig omtanke, er selvstændig, stædig, subjektiv og følelsesbetonet, såvel i tanke som handling. Hun synes at være rædselsslagen ved tanken om at blive udnyttet eller domineret. Derved kan hun selv forfalde til det i forhold til andre.


  "Bi", mand, 44 år.  

Hans modsætningsfyldte skrift - stor, blækrig (pastos), højreskrå og snæver - fortæller om en sammensat karakter. Der en fornem optagethed af sig selv og det indtryk han gør på andre. Han er oplevende, sansende, nydende og modtagelig. Til tider taktløs i sin selvhævdelse, andre gange selvforglemmende i sin oprigtige medfølelse og hjælpsomhed. Han kan være barsk og selviagttagende - såvel som opsat på at behage, usikker og kontaktsøgende.
Ind i mellem handler han uden tanke på følgerne, andre gange må han tage et gevaldigt tilløb før han kan overvinde sin nervøsitet for, at han ikke er god nok.
Han har vanskeligt ved at styre sine forventninger og sine gode evner ind i passende baner.

Nedenstående kommentar er "ofrets" reaktion på analysen i Søndags-BT
Hatten af for resultatet. Jeg "sendte ind" for sjov, troede ikke rigtigt "på det". Men må bøje mig for fakta i beskrivelsen. Ganske vist gør det ondt at se det på tryk, men det er jo "spillets regler", og forkerte er iagttagelserne i al fald ikke.
Venner og bekendte, som har set "omtalen" er alle enige i, at De har gennemskuet mig.


  "Miranda". Kvinde, 20 år.

Hun er velbegavet og tænker selvstændigt. Arbejder minutiøst, grundigt og præcist.
Den runde og bevægelige skrift røber en stor følsomhed, bevægelighed og påvirkelighed, men også optagethed af egne problemer. I modsætning hertil står det venstrehældende, og de spidse trykstærke, udfarende slutstreger. Det viser en forsvarsholdning, kontaktvanskeligheder og ensomhedsfølelser. Hun kan være stædig i selvhævdelsen og angst for virkelig at engagere sig, men også varm og medfølende når hun føler sig tryg.
Hendes idéer og drømme om fremtiden vil kræve en stor og målrettet indsats. Skriftens selvstændige former lover gode udviklingsmuligheder